Notice

भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो ! Admission Open

Notice

01 Jul, 2021

भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो ! Admission Open कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्म सीमित सिटमा भर्ना खुलेको जानकारी गराउँदछौँ। SKYLAND ENGLISH HIGH SCHOOL opens admission application for Academic Year 2078 from Nursery to Grade 9. Limited Seats Available. Register Now!