Notice

सुचना!!!!

Notice

13 Jun, 2021

नमस्कार सबै अभिभावकलाई कि हाम्रो स्कूलको  २०७७बर्ष को अन्तिम टर्मिनल परीक्षाको परिणाम घोषणा गर्न लागिरहेका छौं।जहाँ सबै कक्षाको नतिजा स्कूल आवेदनको(school application/website:- skyland.edu.np) माध्यम बाट २०७७-०२-३१ सोमबार घोषणा गरिनेछ।सबै पुस्तकहरू साकार पुस्तक र स्टेशनरी ड्राईभर्टोलमा उपलब्ध छन्(ph no:-9857066332)।