Notice

fee from esewa

News

16 Sep, 2020

आदरणीय अभिभावक ज्यु, अब हामी एसेवाबाट तपाईंको बच्चा शुल्क स्वीकार्न सक्छौं भन्ने घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छौं। कसरी तपाइँको बच्चाको शुल्क भुक्तानी गर्ने। अधिक जानकारी को लागी तल फोटो र भिडियो मा दिइएका छौं।