Notice

भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो ! Admission Open

News

01 Jul, 2021

भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो ! Admission Open कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्म सीमित सिटमा भर्ना खुलेको जानकारी गराउँदछौँ। SKYLAND ENGLISH HIGH SCHOOL opens admission application for Academic Year 2078 from Nursery to Grade 9. Limited Seats Available. Register Now! 

हाम्रा विशेषताहरु

For Online Application click on the link :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skylandschoolbtl&hl=en&gl=US

२१ वर्षको सुनौलो इतिहास भएको School 

बिज्ञान प्रयोगशाला Computer Lab 

योग्य अनुभबी र तालिम प्राप्त शिक्ष

२१औं शताब्दीको लक्ष्य र उदेश्यमा आधारित शिक्षण सिकाई

नियमित रुपमा विद्यार्थी र अभिभावकका लागि Counseling कक्षा

पाठ योजना र पर्याप्त शिक्षण सामग्रीको प्रयोग

आधुनिक प्रबिधि (Power Point, Internet etc.) को उच्चतम प्रयोग

परिक्षामुखी र घोकन्ते सिकाई भन्दा Value based education र Learning by doing पद्दतिलाई विशेष जोड

शान्त, सफा,खुल्ला,र अनुशासित बातावरण

CCTV क्यामेरा बाट निगरानी

शुद्ध पिउने पानी र पर्याप्त शौचालयको ब्यवस्था

विद्यार्थी मैत्री (Child Friendly) बातावरण

बाल मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षण सिकाइ

बिबिध सह-क्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापहरु

Ph no 071-414142,9847425733,9847546847

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIMICU5pUr4MeXj2P1pT8f3DP5aqwvCgaqMoc83I8iZKgdIQ/viewform?usp=sf_link